Projekti nimetus:    Pärnu linnas gaasibusside üleviimine biometaani tarbimisele 

Projekti number:                      2014-2020.6.04.17-0072

Projekti rahastamine:                Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond

Meetme rakendusüksus:            Keskkonnainvesteeringute Keskus SA

Toetuse saaja:                          MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus

Toetuse summa:                         673 884,30 eurot (osakaal abikõlblikest kuludest 30%)

Omafinantseering:                    1 572 396,70 eurot

Projekti kogumaksumus:           2 246 281 eurot

Projekti asukoht:                      Pärnu linn, Eesti Vabariik

Projekti abikõlblikkuse periood: 01.05.2018 - 30.04.2019.a.

Projektijuht   Andrus Kärpuk, Pärnumaa Ühistranspordikeskus MTÜ juhatuse liige.

Struktuuritoetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamine transpordis” tegevuse „Biometaani tootmise ja transpordisektoris tarbimise toetamine” elluviimiseks.

Projekti rahastatakse majandus- ja taritsuministri määruse nr 135 „Biometaani transpordisektoris tarbimise toetamise tingimused“ sätete alusel.

Projekti eesmärk:           Projekti eesmärgiks on Euroopa Liidu taastuvenergia transpordieesmärgi täitmine, et saavutada Euroopa Liidu liikmesriikides 2020. aastaks transpordisektori lõpptarbimisel taastuvkütuste 10% osakaal.

 

Projekti lühikokkuvõte:   Pärnus, kui Eesti suvepealinnas, on alates 1. juulist 2017.a. bussiliikluses kasutusel 1 - 3 aasta vanused keskkonnasõbralikud bussid , milledest enamus vastavad kõrgeimale võimalikule emissioonistandardile euro 6. Töö loodushoiu ja jäätmekäitluse tõhustamisel, CO2 emissiooni vähendamisel ja Eesti energiasõltumatuse suurendamisel jätkub käesoleva projektiga. Imporditud maagaasil töötavad 18 bussi, mis tarbivad keskmiselt 838444 m3 metaangaasi aastas, viiakse üle kohalikule mootorikütusele – biometaanile (rohegaasile). Projekti tulemusel loodud linnaliinibusside biometaaniga tankimine toimub kuni avaliku teenindamise lepingu lõpuni, 31.12.2026.a. Arvestuslik CO2 vähenemine aastas on 9723,9 tonni.

Andmed uuendatud viimati 25.04.2018.a.

Lisainformatsioon:

Andrus Kärpuk

juhataja, MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus

tel. +372 510 0861

e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.